Raadsleden met hun voeten
in de aarde 2010

Frans zijn koe 2011

Vogelverschrikker ballarina 2012